JEDNODUCHO AU-KOŠICE

11.08.2011 21:01

Nezabezpečené stavenisko na jednej z najrušnejších križovatiek.

Rozkopané chodníky, jamy, dosky, nedokončené obrubníky, ....

Ťažké stavebné mechanizmy v plnej premávke križujú cestu bez toho, že by ich vodičov niekto navigoval.

Žiadne upozornenie pre chodcov na riziko úrazu, ani nasmerovanie do bezpečných trás.

Žiadna tabuľa s predpísanými údajmi o stavbe a stavebníkovi.

Jediná tabuľa s grafickou informáciou, čo bolo schválené v stavebnom rozhodnutí, záhadne zmizla.

Jednoducho au...

(K.L.)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2033703435254&set=a.2033700595183.2106950.1024219449&type=1&theater

 

Prečítajte si aj https://au-kosice.webnode.sk/news/stavba-na-namesti-osloboditelov-sa-realizuje-bez-stavebneho-povoenia/

 

 

    *********************************************************************************************************************

 


 

 

Au-Košice na facebooku 

https://www.facebook.com/groups/au.kosice/