STAVBA NA NÁMESTÍ OSLOBODITEĽOV SA REALIZUJE (BEZ STAVEBNÉHO POVOLENIA ?)

09.08.2011 15:05

 

Mesto Košice

Ing. Makšimová

špecializovaný stavebný úrad

Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

 

Košice, 9.8.2011

 

 

 

Vec:  Stavba komunikácie na Námestí osloboditeľov - oznámenie

 

 

 

Podľa našich vedomostí stavebník na Námestí osloboditeľov (križovatka Hlavná - Južná x Štúrova) realizuje stavbu ostrovčekov a signalizácie (semaforov pre chodcov) bez stavebného povolenia (foto v prílohe).

Stavba nie je označená (tabuľa s označením "Realizácia verejnej investície" na Námestí osloboditeľov bola 03.08.2011 odstránená).

Podľa projektu, ktorý je súčasťou rozhodnutia o povolení stavby mala byť na miestach na ktorých sa nachádzajú ostrovčeky dvojprúdová komunikácia. 

Pri rozhovore ste mi potvrdili, že stavebník v roku 2011 nepodal žiadnu žiadosť o povolenie stavby. 

Z toho usudzujem, že stavba sa realizuje bez povolenia. 

 

Prosím o elektronické potvrdenie prevzatia tohto oznámenia 

 

S pozdravom

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

 

 

 

 

 

    *********************************************************************************************************************

 


 

 

Au-Košice na facebooku 

https://www.facebook.com/groups/au.kosice/