Informácie o nás: 

 

NIE SME PROTI AUPARKU. NEPÁČI SA NÁM, ŽE JE NA NÁMESTÍ OSLOBODITEĽOV.

 

Investícia takého rozsahu bude mať negatívny vplyv na Mestskú pamiatkovú rezerváciu – ohrozí samofinancovanie Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

Výstavba takého rozsahu likvidovala zbytočne zeleň na Námestí osloboditeľov.

 

Aupark na Námestí osloboditeľov nevyriešil, ale spôsobil dopravný problém. (Sľuby o výhode investície na tomto mieste odôvodnené vyriešením dopravy na Námestí osloboditeľov...)

 

Parkoviská pod Auparkom aj celý priestor nad podzemnými parkoviskami Auparku nie sú verejným priestorom, ako verejným priestorom bolo Námestie osloboditeľov (budú len verejne prístupným priestorom). O využívaní priestoru nebude rozhodovať mesto ale Aupark...

 

Parkoviská pod Auparkom sú pre autobusy a vozidlá LPG neprístupné. Nie sú náhradou za pôvodné parkoviská.

 

Parkoviská, ktoré sa kvôli Auparku zrušili nie sú nahradené verejnými parkoviskami.

 

Dopravné riešenie vytvára bariéru pre chodcov a cyklistov.

 

ŽIADAME, ABY SAMOSPRÁVA DôSLEDNE POŽADOVALA, ABY INVESTOR KOMPENZOVAL STRATU VEREJNÉHO PRIESTORU, DOBUDOVAL VYVOLANÉ INVESTÍCIE A RIEŠIL DOPRAVU TAK, ABY RIEŠENIE VYHOVOVALO POŽIADAVKÁM S PERSPEKTÍVOU ASPOŇ DVOCH DESAŤROČÍ  

História projektu

 

Východiská a závery :

 

Sme proti Auparku na Námestí osloboditeľov. 

Investícia takého rozsahu bude mať negatívny vplyv na Mestskú pamiatkovú rezerváciu. 

Výstavba likviduje zbytočne zeleň na Námestí osloboditeľov. 

Aupark dopravný problém nevyrieši, ale zväčší ho. 

Výstavba likviduje verejný priestor.

O využívaní priestoru nebude rozhodovať mesto ale Aupark... 

Parkoviská pod Auparkom sú pre autobusy a vozidlá LPG neprístupné.

Nie sú náhradou za pôvodné parkoviská. 

Parkoviská, ktoré sa kvôli Auparku zrušia nebudú nahradené verejnými parkoviskami. 

Dopravné riešenie vytvorí bariéru pre chodcov a cyklistov (cyklistickú dopravu nerieši vôbec dodnes). 

Ako sa situácia vyvíjala a vyvíja ďalej. 

Dopravné riešenia predkladané Auparkom boli stále lacnejšie a stále menej komfortné pre všetkých účastníkov dopravy. 

Dodatok zmluvy, ktorým bolo dohodnuté riešenie bez otáčania pamätníka a všetkými stavbami na jednosmerných okruhoch bol uzavretý v rozpore so zákonom. 

Riešenie dopravy bolo prijaté bez odbornej súťaže, ani len verejnej odbornej a občianskej diskusie. 

Toto riešenie nebolo predložené ani len Mestskému zastupiteľstvu. 

Hlavný podiel viny na súčasnom stave v oblasti dopravy nemá zahraničný investor, skôr slovenskí projektanti a manažéri: Titl, Popik (poradca primátora Rašiho) a HLAVNE KOŠICKÁ SAMOSPRÁVA.