Raši a Popík

28.07.2012 21:34

Pán René Popík je v poradnom tíme primátora Rašiho pre záležitosti EHMK (bez nároku na odmenu).