EXPERIMENT S DVOMA JEDNOSMERNÝMI OKRUHMI OKOLO HISTORICKÉHO CENTRA MESTA KOŠICE.

08.08.2011 10:52

 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme medzi Mestom Košice a Aupark Slovensko, spol. s r.o. zo dňa13.7.2009. Podpisom dodatku primátor dáva voľnú ruku investorovi k zásadnej redukcii pôvodnej kapacity ciest okolo auparku a spúšťa experiment s dvomi jednosmernými okruhmi okolo centra mesta.

(Pozrite si grafické prílohy Dodatku č. 2)

https://www.kosice.sk/vd/zmluvy/Dodatok%20c.2%20k%20Zmluve%20o%20najme%20-%20AUPARK%20KOSICE,%20spol.%20s.r.o.%20-%20709.pdf

 

Návrh riešenia dopravného koridoru Námestie osloboditeľov (Ing. P. Titl, 03.2011):

https://www.ptinziniering.sk/aktualne_projekty_pdf/Kosice%20Aupark%20navrh%20jednosmernost%202011.pdf

 

            Jednosmerné okruhy – komplexný návrh (Ing. P. Titl, 07.2011):

https://www.ptinziniering.sk/aktualne_projekty_pdf/Kosice%20Jednosmerny%20mestsky%20okruh%20pracovny%20DZ%20072011.pdf

 Všetky návrhy z dielne Ing. Titla odporúčame stiahnuť na Váš počítač - v minulosti sa už stalo, že obrázky autor stiahol... 

 

 Ak neviete otvoriť prílohy priamo, nájdite ich na https://www.ptinziniering.sk/?id=aktualne_projekty