Za dnešný stav dopravného riešenia sú zodpovední predstavitelia samosprávy mesta Košice.

21.07.2011 11:42

 Naše tvrdenia boli:

·     Nie  sme proti Auparku, sme proti Auparku na Námestí osloboditeľov.

·    Investícia takého rozsahu bude mať negatívny vplyv na Mestskú pamiatkovú rezerváciu – ohrozí samofinancovanie pamiatok v Mestskej pamiatkovej rezervácii. pretože tieto stratia veľkú časť svojich príjmov.

·     Výstavba takého rozsahu zlikviduje zbytočne zeleň na Námestí osloboditeľov.

·     Aupark na Námestí osloboditeľov dopravný problém nevyrieši, ale naopak - spôsobí dopravný problém. (Sľuby o výhode investície na tomto mieste odôvodnené vyriešením dopravy na Námestí osloboditeľov nech posúdi každý sám.)

·     Parkoviská pod Auparkom aj celý priestor nad podzemnými parkoviskami Auparku nebudú verejným priestorom, ako verejným priestorom bolo NO (budú len verejne prístupným priestorom). O využívaní priestoru nebude rozhodovať mesto ale Aupark...

·     Parkoviská pod Auparkom sú pre autobusy a vozidlá LPG neprístupné. Nie sú náhradou za pôvodné parkoviská.

·     Parkoviská, ktoré sa kvôli Auparku zrušia nebudú nahradené verejne prístupnými parkoviskami.

·     Riešenie dopravy vytvorí bariéru pre chodcov a cyklistov (cyklistickú dopravu nerieši vôbec dodnes).

 

Ako sa situácia vyvíjala a vyvíja ďalej

·     Riešenia dopravy predkladané Ing. Titlom na požiadanie Auparku boli stále lacnejšie a stále menej komfortné pre všetkých účastníkov dopravy.

·     Dodatok zmluvy, ktorým bolo dohodnuté riešenie s Titlovým retardérom  Fejova (namiesto otáčania pamätníka) a všetkými stavbami na jednosmerných okruhoch bol uzavretý v rozpore so zákonom.

·     Titlove najlepšie riešenie dopravy bolo prijaté bez odbornej súťaže, ani len verejnej odbornej a občianskej diskusie. Toto riešenie nebolo predložené ani len Mestskému zastupiteľstvu.

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hlavný podiel viny na dnešnom stave v oblasti dopravy nemá zahraničný investor, skôr slovenskí projektanti a manažéri: Titl, Popik (poradca primátora Rašiho) a  hlavne - košická  samospráva...

 

    *********************************************************************************************************************

 


 

 

Au-Košice na facebooku 

https://www.facebook.com/groups/au.kosice/