Kto zaplatí cyklistické trasy na Námestí osloboditeľov?

01.09.2011 20:31

 

Ing. Ladislav Lazár – námestník primátora mesta Košice

Magistrát mesta Košice        

Tr. SNP 48/A 

040 11 Košice 

 

 

Vážený pán námestník primátora,

 

Berieme na vedomie ospravedlnenie Vašej neúčasti na verejnej cyklojazde 23.08.2011a v náhradnom termíne 30.08.2011.

Podľa listu (viď príloha) pána PhDr. Mutafova (svoju funkciu nepredstavil) ste mali byť pánom primátorom poverený riešením problémov okolo cyklistickej dopravy na Námestí osloboditeľov.

Na cyklojazdu sme Vás pozvali práve preto, aby sme sa z prvej ruky dozvedeli, ako ste sa vysporiadali s problémom chýbajúcich cyklistických chodníkov na Námestí Osloboditeľov (o probléme sme Vás písomne upovedomili).

        

S blížiacim sa termínom kolaudácie hrozí, že investor sa vyhne povinnosti riešiť cyklistickú dopravu v rámci vyvolaných investícií (v súlade s územným plánom a regulačným plánom Námestia osloboditeľov).

Ak dodatočnú realizáciu bude financovať mesto, vzniknú mu tým náklady zaťažujúce mesto v období, v ktorom by malo mesto šetriť každý cent.

Je podľa nášho názoru povinnosťou manažmentu mesta hospodárne nakladať s verejnými prostriedkami (v súlade so Zákonom o majetku obcí, Zákonom  o obecnom zriadení a Zákonom o meste Košice) a zabrániť tomu, aby mesto platilo účty za iných. 

 

Vážený pán viceprimátor. Žiadame Vás o písomné informovanie o krokoch, ktoré ste v tejto veci podnikli a ich výsledkoch.

 

         V Košiciach, 1. 9. 2011

 

S úctou:

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc spolok.kosice@gmail.com

Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice karol.labas@stonline.sk

 

List zverejňujeme a zasielame na vedomie médiám

 

---------------------------------------------

na facebooku 

https://www.facebook.com/groups/au.kosice/

alebo

https://www.facebook.com/group.php?gid=106071422766437