Aj tak môže vyzerať štátny stavebný dohľad (v Košiciach).

23.09.2011 17:10

09.08.2011 sme sa obrátli listom na Mesto Košice - stavebný úrad ( https://au-kosice.webnode.sk/news/stavba-na-namesti-osloboditelov-sa-realizuje-bez-stavebneho-povoenia/ )

21.09.2011 Mesto Košice odpovedalo (list podpísal L.Lazár)

Všetko je povolené (aj keď to v stavebnom povolení ani v regulačnom pláne nie je)

- len cyklistický chodník "sa nemôže" (aj keď v regulačnom pláne je). 

 

 


 

 

Au-Košice na facebooku 

https://www.facebook.com/groups/au.kosice/